Giáo trình SPSS cập nhật tháng 6/2022

Cập nhật: 07/06/2022 bởi admin0

Các phân tích tìm mối quan hệ giữa các biến

 

Biến độc lập Biến phụ thuộc Phân tích phù hợp Ghi chú
 1 biến phân loại Phân loại (định danh/ danh nghĩa) + Kiểm định chi-square: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-tinh-doc-lap-cua-2-bien-dinh-danh Yêu cầu không quá 20% kỳ vọng trong số các ô nhỏ hơn 5 (đây là 1 thống kê xấp xỉ)
+ Kiểm định Fisher’s exact test: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bai-kiem-tra-chinh-xac-cua-fisher-exact-test Chỉ áp dụng cho các bảng nhỏ 2×2, 2×3, 2×4, 3×3 vì khối lượng tính toán quá lớn
Nhiều biến phân loại Phân loại + Phân tích phân biệt:  https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-dau-ve-phan-tich-biet-so Đưa biến độc lập về biến giả: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-gia
+ Hồi quy nhị phân: https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-dau-ve-hoi-quy-nhi-phan-binary-logistic Khi biến phụ thuộc có 2 giá trị
+ Multinomial logistic: https://ungdung.hotronghiencuu.com/multinomial-logistic Khi biến phụ thuộc có nhiều giá trị
1 biến liên tục Liên tục + Tương quan  person (hồi quy tuyến tính đơn biến):

https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-hinh-hoi-quy-don-bien-va-da-bien

https://ungdung.hotronghiencuu.com/su-dung-he-so-tuong-quan-pearson-khi-nao

Với cỡ mẫu quá nhỏ (thướng dưới 30) có thể dùng tương quan hạng: https://ungdung.hotronghiencuu.com/tuong-quan-hang-spearman
Nhiều biến liên tục Liên tục + Hồi quy tuyến tính bội: https://ungdung.hotronghiencuu.com/thuc-hanh-hoi-quy-tuyen-tinh-tren-spss
(Nhiều) biến liên tục kết hợp phân loại Liên tục + Hồi quy tuyến tính bội: https://ungdung.hotronghiencuu.com/thuc-hanh-hoi-quy-tuyen-tinh-tren-spss Đưa biến độc lập về biến giả: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-gia
Chỉ có 1 biến phân loại Liên tục + Independent sample t test: https://ungdung.hotronghiencuu.com/independent-sample-t-test Khi biến độc lập có 2 nhóm người ta thường dùng kiểm định này. Tất nhiên dùng One way ANOVA vẫn được (kết quả tương tự)
+ One-way ANOVA: https://ungdung.hotronghiencuu.com/so-sanh-bang-one-way-anova Mọi trường hợp, những thường dùng khi biến độc lập có 3 nhóm trở lên.

Thực chất thì các bạn có thể đưa biến phân loại về biến giả và dùng hồi quy bội, tuy nhiên các thủ tục này trên SPSS được tối ưu cho các trường hợp đặc biệt này.

Chỉ có biến phân loại (2 biến trở lên) Liên tục + ANOVA nhiều chiều: Đang cập nhật

Thực chất thì các bạn có thể đưa biến phân loại về biến giả và dùng hồi quy bội, tuy nhiên các thủ tục này trên SPSS được tối ưu cho các trường hợp đặc biệt này.

Biến liên tục (hoặc kết hợp biến phân loại) Phân loại + Phân tích phân biệt:  https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-dau-ve-phan-tich-biet-so Đưa biến độc lập về biến giả: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-gia
+ Hồi quy nhị phân: https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-dau-ve-hoi-quy-nhi-phan-binary-logistic Khi biến phụ thuộc có 2 giá trị
Biến liên tục (hoặc kết hợp biến phân loại) Thứ bậc + Phân tích phân biệt:  https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-dau-ve-phan-tich-biet-so Coi biến thứ bậc là 1 biến phân loại (biên thứ bậc là 1 trường hợp đặc biệt của phân loại
+ Hồi quy thứ bậc: https://ungdung.hotronghiencuu.com/ordinal-regression
Thứ bậc Thứ bậc + Tương quan hạng: https://ungdung.hotronghiencuu.com/tuong-quan-hang-spearman

 

Các phân tích so sánh sự khác biệt giữa các nhóm

Biến độc lập (Biến phân loại) Kiểm định sự bằng nhau của Phân tích phù hợp Ghi chú
2 nhóm độc lập Giá trị trung bình + Independent sample t test: https://ungdung.hotronghiencuu.com/independent-sample-t-test Thường dùng hơn, yêu cầu biến phụ thuộc theo các nhóm (các mẫu nhỏ) phân phối chuẩn.Thường nếu mẫu lớn thì cứ dùng luôn, không cần kiểm tra
2 hoặc nhiều hơn 2 nhóm độc lập Giá trị trung bình + One-way ANOVA: https://ungdung.hotronghiencuu.com/so-sanh-bang-one-way-anova Yêu cầu biến phụ thuộc theo các nhóm (các mẫu nhỏ) phân phối chuẩn. Thường nếu mẫu lớn thì cứ dùng luôn, không cần kiểm tra
2 nhóm độc lập Phân phối hạng của 2 nhóm + Kiểm định Mann-Whitney U: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-mann-whitney-u Thay thế cho thủ tục Independent sample t test khi các giả định của  nó bị vi phạm hoặc khi cỡ mẫu của các nhóm quá chênh lệch ; hay có một nhóm nào đó cõ cỡ mẫu quá nhỏ
2 hoặc nhiều nhóm độc lập Hạng trung bình + Kiểm định Kruskal-Wallis: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-kruskal-wallis
1 nhóm So sánh giá trị trung bình với 1 giá trị cho trước + One sample t test: https://ungdung.hotronghiencuu.com/one-sample-t-test
2 nhóm đối sánh (các phần tử có quan hệ -không phải độc lập) Giá trị trung bình + Paired sample t test: https://ungdung.hotronghiencuu.com/paired-sample-t-test
2 nhóm đối sánh (các phần tử có quan hệ -không phải độc lập) Hạng trung bình + Kiểm định dấu-hạng: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-wilcoxon-signed-rank

+ Kiểm định dấu: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-dau-sign-test

Nhiều nhóm đối sánh Giá trị trung bình + One-way repeated measures ANOVA: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai
Nhiều nhóm đối sánh Hạng trung bình + Kiểm định Friedman: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-friedman-va-kendalls-w Tương tự One-way repeated measures ANOVA nhưng khi biến phụ thuộc không dùng như biến liên tục mà dùng như biến thứ  bậc

*****

Nội dung miễn phí

Đây là các nội dung mà bạn không cần đăng lý tài khoản vẫn có thể tiếp cận. 70% nội dung là miễn phí. Các nội dung này hoàn toàn cơ bản, đủ cho các bạn vận dụng và xử lý bài nghiên cứu của mình. Các nội dung này cũng sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian

Nội dung thu phí

Để có kinh phí duy trì hệ thống tên miền, máy chủ và động lực nghiên cứu viết bài chúng tôi cung cấp thêm 1 số nội dung có thu phí. Các nội dung này bao gồm: tệp data thực hành minh hoạ bào viết trong tài liệu, phân tích sâu, phân tích mở rộng,….

Người đăng ký đọc nội dung có phí sẽ được một số lợi thế trong việc tiếp cận tài liệu đó là

+ Được tiếp cận 100% tài liệu theo gói đã đăng ký

+ Nội dung được sắp xếp khoa học

+ Website được tải nhanh hơn

+ Được tiếp cận với dữ liệu minh hoạ trong các bài viết

Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp qua email cho những bạn đăng ký đọc nội dung trả phí. Chi tiết về giá các gói tài liệu và hỗ trợ các bạn có thể xem tại mục >>> Đăng Ký ở đây. Chi tiết các nội dung được hỗ trợ qua Email các bạn xem tại đây

Ai nên tiếp cận với các nội dung trả phí

+ Những người muốn tìm hiều thêm về các kiến thức trên website (phần mềm, thống kê) mà chưa thể tiếp cận ở nguồn khác

+ Những người thấy các nội dung trên website phù hợp với các kiến thức và nội dung cần xử lý

+ Những người làm luận văn và có bài mẫu chạy phần mềm SPSS/ AMOS

+ Các bạn có thể lướt trước nội dung trước khi quyết định đăng ký. Hoặc thực dụng hơn các bạn có thể chat ở góc màn hình về 1 số  nội dung dự định sẽ xử lý xem việc sử dụng tài liệu này có hợp lý không.

Các nội dung chính

Gói Basic 1:

Gói Basic 2: