Relative Content

Monthly Archives: Tháng Mười 2020

Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Có thể bỏ qua Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc Correlation là gì? Để thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến là “mạnh” hay “yếu”, chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance. Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến […]

Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Có thể bỏ qua Hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance). Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y […]

Tổng kết về phân tích EFA

This entry is part 19 of 28 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 21/12/2020 bởi admin0 Hi vọng qua loạt bài viết vừa qua các bạn có thể nắm vững và chủ động thực hiện phân tích EFA. Dù có thể trình bày khác nhau nhưng với 1 bài chạy EFA các bạn cố gắng thể hiện được các tiêu chí sau (có thể không đúng  […]