Relative Content

Monthly Archives: Tháng Hai 2021

Tính đơn nguyên (đơn chiều)

This entry is part 9 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Theo Steenkamp & Van Trijp (1991), Mô hình đạt được tính đơn nguyên khi giữa các sai số đo lường không có tương quan với nhau. Điều này ít được đưa vào bài, nếu đưa vào bạn cũng có thể trích ra câu nói đó và khẳng định là các sai số không có tương […]

Tính phân biệt

This entry is part 8 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Làm sao để chúng ta biết 2 mô hình dưới thì cái nào ok, cái nào không? Xét 2 biến tiềm ẩn A và B. Nếu chúng phân biệt thì có nghĩa là mô hình thứ nhất đúng Nếu chúng không phân biệt (tức là rất có thể chúng đồng nhất) thì bạn nên thử […]

Tính hội tụ. Phân tích CFA đơn nhân tố

This entry is part 6 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 24/05/2022 bởi admin0 Với phân tích CFA đơn nhân tố hay mô hay mô hình đa nhân tố ta cũng cần xem xét tính chất này. Với mô hình đa nhân tố ta cần xem xét tính chất này cho từng biến tiềm ẩn. Phía dưới là ví dụ về một mô hình […]

Vẽ nhanh mô hình phân tích CFA từ pattern matrix

This entry is part 7 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0 Chúng ta sẽ sử dụng plugin partern matrix model builder. Trước tiên chúng ta phải có sẵn partern matrix thu tực từ phần tích EFA trên SPSS Thao tác trên phần mềm amos như sau Bước 1 Mở một của sổ hoàn toàn mới. Chọn File > New Bước 2 […]

Phân tích nhân tố khẳng định CFA

This entry is part 4 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 08/04/2022 bởi admin0 Phân tích nhân tố khẳng định CFA- Confirmatory Factor Analysis là một kỹ thuật trong họ phân tích nhân tố (Factor Analysis). Như cái tên của nó. Phân tích nhân tố khẳng định tức là khẳng định lại (Confirmatory= xác nhận) xem 1 thang đo (đơn hướng/ đa hướng) như […]