Relative Content

Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 18 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 10/11/2021 bởi admin0 Quy lại với mô hình ở bài viết trước. Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là (1) C–>X–>A (2) C–>Y–>A (3)C–>X–>Y–>A Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian. Đểm xem biến nào thực […]

Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp

This entry is part 17 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 31/10/2021 bởi admin0 Bài viết đưa về khái niệm và ví dụ minh họ cho việc đánh giá các tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên phần mềm AMOS ( không nhất thiết mô hình phải là SEM nhé) Định nghĩa Xét một mô hình tương đối phức tạp như […]

Bootstrap mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 16 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Bài viết đề cập đến phân tích boostrap trong SEM trên phần mềm AMOS. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám đông. Nó cho ta kết quả để đánh giá độ chệch (sai khác) về 1 tham số nào đó giữa mẫu […]

Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết

This entry is part 14 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Phân tích đa nhóm trong mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là một ứng dụng để phân tích tác động điều tiết của 1 biến phân loại (phân nhóm). Trong trường hợp biến điều tiết là biến liên tục mà bạn chuyển đổi về phân nhóm thì sẽ vẫn dùng được kỹ thuật này. […]

Hiện tượng các hệ số trong mô hình không có ý nghĩa thống kê dù R bình phương hay khả năng dự đoán đều rất tốt

This entry is part 11 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]