Relative Content

Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Kiểm định dấu Sign test

This entry is part 3 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)

This entry is part 2 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Phép thử Wilcoxon sign-rank test được sử dụng để xác định liệu có sự khác biệt trung bình giữa các quan sát được ghép nối hoặc đối sánh hay không. Phép thử này có thể được coi là phép đo không tham số tương đương với phép thử Paired-samples t-test, nên dùng khi mẫu không […]

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Biến điều tiết trong hồi quy nhị phân

This entry is part 9 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Cập nhật: 31/08/2021 bởi admin0 Cách xử lý các loại biến này tương tự như trong hồi quy tuyến tính. Vì vậy ở đây mình không trình bày lại mà các bạn tìm hiểu qua các bài ở đây nhé: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You […]

Kiểm định Mann-Whitney U (Wilcoxon-Mann-Whitney)

This entry is part 1 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Đây là kiểm định thường được dùng để thay thế cho thủ tục Independent sample t test khi các giả định của  nó bị vi phạm hoặc khi cỡ mẫu của các nhóm quá chênh lệch ; hay có một nhóm nào đó cõ cỡ mẫu quá nhỏ. Kiểm định này có 1 số giả […]