Relative Content

Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Giải pháp cuối cùng khi phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha không đạt

This entry is part 10 of 18 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Nhìn chung một thang đo được thiết kế nghiêm chỉnh, chính xác thì khó mà đi đến ngõ cụt Tuy nhiên không gì là không thể xảy ra, và khi các giải pháp trong loạt bài trước không thể giúp các bạn thì đây chính là 3 giải pháp cuối dùng   còn nữa … […]

Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý

This entry is part 9 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

Như đã đề cập sơ qua trong bài viết trước về hệ só chưa chuẩn hoá và đã chuẩn hoá. Xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cac-phan-tich-mo-hinh-hoi-quy-co-ban/4#Unstandardized_Coefficients_la_cac_he_so_chua_duoc_chuan_hoa Không có chuyện bạn luôn luôn dùng hệ số này mà không dùng hệ số kia. Nó sẽ phụ thuộc và đặt điểm của dữ liệu và vấn đề bạn đang quan […]

Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến

This entry is part 4 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Trong loạt bài viết này “mô hình hồi quy tuyến tính” xin được gọi tắt là “mô hình hồi quy” Mô hình hồi quy đơn biến Khái niệm Mô hình hồi quy đơn biến là mô hình có duy nhất 1 biến độc lập, tức là mô hình có 2 […]