Relative Content

Monthly Archives: Tháng Tám 2021

So sánh trung bình nhiều mẫu độc lập: One-way ANOVA

Cập nhật: 09/11/2021 bởi admin0 Bài viết này chỉ tập trung vào ứng dụng One-way anova để so sánh giá trị trung bình của một biến số nào đó giữa các nhóm độc lập với nhau, giả sử rằng tất cả các giả định về dữ liệu đã thoả mãn. Bài viết là các kiến […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test

Cập nhật: 18/09/2022 bởi admin0 Đôi nét về Independent sample t test Đây là kiểm định nhằm so sánh trung bình của 2 mẫu độc lập. Như tên gọi của nó, giả định quan trọng nhất là 2 mẫu này phải hoàn toàn độc lập (không có phần tử trùng nhau). Thông thường nhất là […]

So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test

Giới thiệu Paired sample t test là bài kiểm tra theo phân phối t cho 1 mẫu nghiên cứu Trên 1 mẫu nghiên cứu, ta đo lường 2 hay nhiều biến quan sát, sau đó so sánh trung bình của chúng với nhau chính là ứng dụng của bài toàn này. Ví dụ như: + […]

Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test

One sample t test là bài kiểm tra trùng bình của 1 mẫu , sử dụng không kê t. Mục đích của kiểm định này là suy diễn so sanh trung bình của 1 tổng thể với 1 giá trị µ0 cho trước. Giả định của phép kiểm này là mẫu phải có phân phối […]

Mở đầu về các kiểm định so sánh giá trị trung bình trên SPSS

Cập nhật: 16/08/2021 bởi admin0 Loạt bài viết này sẽ đề cập đến các kỹ thuật trong menu compare means của SPSS, là các kỹ thuật rất hay được sử dụng trong các phân tích luận văn hay các nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó sẽ có thêm 1 số lý thuật thay thế […]