Relative Content

Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Dữ liệu mẫu ANOVA

This entry is part 1 of 5 in the series Phân tích phương sai

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Lập bảng hỏi trên Google Docs

This entry is part 1 of 2 in the series Google Docs

Cập nhật: 11/09/2021 bởi admin0 Chỉ cần gõ từ khoá “Lập bảng hỏi trên Google Docs” là các bạn đã có rất nhiều hướng dẫn, các bạn có thể tự tìm hiểu Trong bài viết này mình chỉ lưu ý các bạn một số thao tác trong viễc thiết kê bảng hỏi sao cho khi […]

Phân tích biệt số nâng cao

This entry is part 6 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Cùng tham khảo 1 số phân tích để có thể đạt được kết quả tốt hơn nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG […]

Phân tích biệt số: Trường hợp biến phụ thuộc có nhiều (hơn 2) danh mục

This entry is part 5 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các thao tác đã đươc đề cập trong bài viết Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS sẽ không nhắc lại tại đây, các bạn có thể xem lại. Bài viết này tập trung hướng dẫn các bạn đọc kết quả từ phần mềm Bài viết tiếp tục sử dụng bộ data happy2019 biet […]

Dữ liệu mẫu

This entry is part 1 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các ví dụ trong phần này dùng file data ở link sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có […]