Relative Content

Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Bài kiểm tra chính xác của Fisher về tính độc lập của 2 biến định danh (Exact Test)

This entry is part 10 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Mở đầu Như cái tên của nó, Fisher’s exact test là bài kiểm tra chính xác “tuyệt đối”. Các bạn thường nghĩ nó là bài kiểm tra thay thế cho Khi bình phương khi cỡ mẫu nhỏ, hoặc quá nhiều kỳ vọng dưới 5, hay dùng nhất cho bảng cỡ 2×2, thì sự thật là […]

Kiểm định tỷ lệ một mẫu (Chi-square)

This entry is part 8 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 08/09/2021 bởi admin0 Mở đầu Bài viết này đề cập đến kiểm định Chi-square để kiểm tra xem số phần tử của từng nhóm trong một mẫu có bằng nhau hay bằng một tỷ lệ cho trước xác định nào đó hay không Kiểm định được đề cập giải quyết bài toán đơn […]

So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm

Cập nhật: 07/09/2021 bởi admin0 Bây giờ không phải so sánh điểm đầu và cuối kỳ nữa mà là điểm của 3 mốc thời gian đầu- giữa- cuối kỳ (thậm chí nhiều mốc hơn) thì có thể các bạn sẽ nghĩ đến viếc là bài Paired test nhiều lần? Việc làm như vậy là không […]