Relative Content

Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Phân tích phương sai một chiều lặp lại nâng cao

This entry is part 5 of 5 in the series Phân tích phương sai

Cập nhật: 07/09/2021 bởi admin0 Đang cập nhật Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the original content in the context in which it is published (at this web address). No other copying or use is permitted without written agreement from the author.

Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

This entry is part 1 of 1 in the series Hồi quy thứ bậc

Mở đầu Hồi quy thứ tự (thứ bậc) nói nôm na chính là sự kết hợp giữ hồi quy tuyên tính và hồi quy logistic. Trong hồi quy thức bậc thì biến phụ thuộc là một biến thứ bậc (trường hợp riêng của biến danh nghĩa trong hồi quy logistic). Giả sử 5 nhóm học […]