Relative Content

Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

Các kịch bản phân tích One-way ANOVA

Cập nhật: 16/07/2022 bởi admin0 Hướng dẫn đọc và phân tích One-way ANOVA theo các kịch bản Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Dưới đây chúng tôi cung cấp 5 […]

Các kịch bản kết quả phân tích Independent sample t test

Hướng dẫn đọc kết quả  phân tích Independent sample t test theo kịch bản Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Dưới đây chúng tôi cung cấp 4 kịch bản kết […]