Relative Content

Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

Biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 21 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Việc sử dụng biến tiềm ẩn bậc cao ( thường là bậc 2 nhưng cũng có những bậc cao hơn nhứ 3,4,…. Tuy nhiên ít gặp hơn) có 2 lý do sau đây. Có những khi là tuỳ chọn nhưng có những khi là bắt buộc. Xem lại về khái niệm Biến tiềm ẩn: https://ungdung.hotronghiencuu.com/khai-niem-bien-tiem-an […]