Relative Content

Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Dùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)?

This entry is part 21 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0 Trả lời: Tất nhiên là được. Chỉ có bảng post hoc sẽ không hiện thôi. Các bạn tự chạy để phát hiện ra điểm tương đồng. Tất nhiên thử tục independent sample t test đã được tối ưu cho trường hợ so sảnh 2 nhóm với nhau, nên ưu tiên […]