Relative Content

Author Archive for admin0

Dữ liệu mẫu ANOVA

This entry is part 1 of 5 in the series Phân tích phương sai

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Lập bảng hỏi trên Google Docs

This entry is part 1 of 2 in the series Google Docs

Chỉ cần gõ từ khoá “Lập bảng hỏi trên Google Docs” là các bạn đã có rất nhiều hướng dẫn, các bạn có thể tự tìm hiểu Trong bài viết này mình chỉ lưu ý các bạn một số thao tác trong viễc thiết kê bảng hỏi sao cho khi xử lý đỡ cực thôi […]

Phân tích biệt số nâng cao

This entry is part 6 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Cùng tham khảo 1 số phân tích để có thể đạt được kết quả tốt hơn nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG […]

Phân tích biệt số: Trường hợp biến phụ thuộc có nhiều (hơn 2) danh mục

This entry is part 5 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các thao tác đã đươc đề cập trong bài viết Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS sẽ không nhắc lại tại đây, các bạn có thể xem lại. Bài viết này tập trung hướng dẫn các bạn đọc kết quả từ phần mềm Bài viết tiếp tục sử dụng bộ data happy2019 biet […]

Dữ liệu mẫu

This entry is part 1 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các ví dụ trong phần này dùng file data ở link sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có […]

Bài kiểm tra chính xác của Fisher về tính độc lập của 2 biến định danh (Exact Test)

This entry is part 10 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Mở đầu Như cái tên của nó, Fisher’s exact test là bài kiểm tra chính xác “tuyệt đối”. Các bạn thường nghĩ nó là bài kiểm tra thay thế cho Khi bình phương khi cỡ mẫu nhỏ, hoặc quá nhiều kỳ vọng dưới 5, hay dùng nhất cho bảng cỡ 2×2, thì sự thật là […]

Kiểm định tỷ lệ một mẫu (Chi-square)

This entry is part 8 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Mở đầu Bài viết này đề cập đến kiểm định Chi-square để kiểm tra xem số phần tử của từng nhóm trong một mẫu có bằng nhau hay bằng một tỷ lệ cho trước xác định nào đó hay không Kiểm định được đề cập giải quyết bài toán đơn giản sau Giả sửa ngày […]

So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm

Bây giờ không phải so sánh điểm đầu và cuối kỳ nữa mà là điểm của 3 mốc thời gian đầu- giữa- cuối kỳ (thậm chí nhiều mốc hơn) thì có thể các bạn sẽ nghĩ đến viếc là bài Paired test nhiều lần? Việc làm như vậy là không cần thiết vì thực ra […]