Relative Content

Author Archive for admin0

Phân tích phương sai một chiều lặp lại nâng cao

This entry is part 5 of 5 in the series Phân tích phương sai

Đang cập nhật Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the original content in the context in which it is published (at this web address). No other copying or use is permitted without written agreement from the author.

Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

This entry is part 1 of 1 in the series Hồi quy thứ bậc

Mở đầu Hồi quy thứ tự (thứ bậc) nói nôm na chính là sự kết hợp giữ hồi quy tuyên tính và hồi quy logistic. Trong hồi quy thức bậc thì biến phụ thuộc là một biến thứ bậc (trường hợp riêng của biến danh nghĩa trong hồi quy logistic). Giả sử 5 nhóm học […]

Phân tích phương sai một chiều One-way ANOVA

This entry is part 3 of 5 in the series Phân tích phương sai

Đôi nét về One way ANOVA Phân tích phương sai 1 chiều One-way ANOVA là một bài kiểm tra thường được dùng để kiểm tra sự khác biệt về giá trị trung bình của 1 biến số nào đó giữa nhiều nhóm quan sát độc lập. Ví dụ cân năng trung bình của học sinh […]

Kiểm định Kruskal-Wallis

This entry is part 4 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Kiểm tra Kruskal-Wallis thường được coi là phương pháp thay thế phi tham số cho One-way ANOVA , có thể được sử dụng khi dữ liệu của bạn không đạt các giả định của One-way ANOVA một chiều; ví dụ như dữ liệu không  phân phối chuẩn; hoặc biến phụ thuộc dạng thứ bậc (mà […]

Kiểm định dấu Sign test

This entry is part 3 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)

This entry is part 2 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Phép thử Wilcoxon sign-rank test được sử dụng để xác định liệu có sự khác biệt trung bình giữa các quan sát được ghép nối hoặc đối sánh hay không. Phép thử này có thể được coi là phép đo không tham số tương đương với phép thử Paired-samples t-test, nên dùng khi mẫu không […]

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]