Relative Content

Author Archive for admin0

Chuẩn hoá một biến trong SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Bước 1 Bước 2 Đưa biến cần chuẩn hoá vào (có thể làm với nhiều biến cùng lúc) và tick vào ô Save standardized as variable Bước 3: Nhấn OK Ta thu được kết quả trong file data là một cột biến mới đã được chuẩn hoá, bắt đâu băng chữ Z Để xem xét […]

Yêu cầu cơ bản (các giả định) của phân tích các thành phần chính PCA (EFA nói chung)

This entry is part 5 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Giả định số 1: Các biến là biến liên tục Các biến được đo lường ở mức liên tục. Ví dụ cân nặng (kg), điểm thi (0-10),… Thông thường thì chúng ta hay gặp 1 thang đo thứ tự (Likert là hay gặp nhất, ví dụ như  thang điểm 5 từ “rất không đồng ý” […]

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -2

This entry is part 4 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Câu hỏi Câu hỏi 2.1: Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha Câu hỏi 2.1: Phân tích Cronbach’s Alpha trước hay EFA trước? Câu hỏi 2.3: Một thang đo mà các đáp an rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt? […]

Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì?

This entry is part 12 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Đây là một giá trị ít khi được nhắc đến trong phân tích cronbach’s alpha trên SPSS. Bài viết này cũng cấp thêm 1 chút kiến thức về giá trị này nếu các bạn quan tâm. Trong quá trình tính toán, cột này xuất hiện nếu các bạn tích thêm vào lựa chọn sau   […]

Khái niệm thang đo và cấu tạo thang đo trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 4 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Khái niệm thang đo Trong phân tích độ tin cậy của “thang đo” (scale)  -chứ không phải dữ liệu (data) thì khái niệm “thang đo” được hiệu là tập hợp các biến quan sát cùng đo lường 1 khái niệm (biến tiềm ẩn nào đó) Ví dụ đơn giản như sau cho các bạn dễ […]

Hiệu chỉnh một đồ thị sẵn có trên SPSS

This entry is part 6 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Ứng dụng đồ thị trong phân tích spss

This entry is part 7 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]