Relative Content

Author Archive for admin0

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -1

This entry is part 3 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Các câu hỏi Câu hỏi 1.1: Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không? Câu hỏi 1.2: Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào? Câu hỏi 1.3: Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì? Câu hỏi 1.4: Cronbach’s […]

Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Trình bày các kiểm định t test/ one way ANOVA trong bài làm

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

So sánh trung bình nhiều mẫu độc lập: One-way ANOVA

Bài viết này chỉ tập trung vào ứng dụng One-way anova để so sánh giá trị trung bình của một biến số nào đó giữa các nhóm độc lập với nhau, giả sử rằng tất cả các giả định về dữ liệu đã thoả mãn. Bài viết là các kiến thức rất quen thuộc mà […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test

Đôi nét về Independent sample t test Đây là kiểm định nhằm so sánh trung bình của 2 mẫu độc lập. Như tên gọi của nó, giả định quan trọng nhất là 2 mẫu này phải hoàn toàn độc lập (không có phần tử trùng nhau). Thông thường nhất là các biến nhân khẩu để […]

So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test

Giới thiệu Paired sample t test là bài kiểm tra theo phân phối t cho 1 mẫu nghiên cứu Trên 1 mẫu nghiên cứu, ta đo lường 2 hay nhiều biến quan sát, sau đó so sánh trung bình của chúng với nhau chính là ứng dụng của bài toàn này. Ví dụ như: + […]

Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test

One sample t test là bài kiểm tra trùng bình của 1 mẫu , sử dụng không kê t. Mục đích của kiểm định này là suy diễn so sanh trung bình của 1 tổng thể với 1 giá trị µ0 cho trước. Giả định của phép kiểm này là mẫu phải có phân phối […]