Relative Content

Author Archive for admin0

Mở đầu về các kiểm định so sánh giá trị trung bình trên SPSS

Loạt bài viết này sẽ đề cập đến các kỹ thuật trong menu compare means của SPSS, là các kỹ thuật rất hay được sử dụng trong các phân tích luận văn hay các nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó sẽ có thêm 1 số lý thuật thay thế trong trường hợp 1 số […]

Giải đáp phân tích EFA – 1

This entry is part 5 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trước hết nếu các bạn đang quan tâm đến những vấn đề này thì xem các link tương ứng sau Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite” Hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0,5 Hiện tượng sig của kiểm định của Bartlett lớn […]

Cách thức gửi, nội dung hỗ trợ và nhận giải đáp

This entry is part 2 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Hiện tượng đa cộng tuyến trong các bài có sử dụng phân tích efa trước đó

This entry is part 7 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Nếu vấn đề của bạn đúng như tiêu đề bài viết thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ […]

Đa cộng tuyến trong SEM

This entry is part 20 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản

This entry is part 12 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 18 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Quy lại với mô hình ở bài viết trước. Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là (1) C–>X–>A (2) C–>Y–>A (3)C–>X–>Y–>A Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian. Đểm xem biến nào thực sự có tác động trung […]

Bootstrap mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 16 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Bài viết đề cập đến phân tích boostrap trong SEM trên phần mềm AMOS. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám đông. Nó cho ta kết quả để đánh giá độ chệch (sai khác) về 1 tham số nào đó giữa mẫu […]