Relative Content

Author Archive for admin0

Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết

This entry is part 14 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Phân tích đa nhóm trong mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là một ứng dụng để phân tích tác động điều tiết của 1 biến phân loại (phân nhóm). Trong trường hợp biến điều tiết là biến liên tục mà bạn chuyển đổi về phân nhóm thì sẽ vẫn dùng được kỹ thuật này. […]

Hiện tượng các hệ số trong mô hình không có ý nghĩa thống kê dù R bình phương hay khả năng dự đoán đều rất tốt

This entry is part 11 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Độ tin cậy của thang đo

This entry is part 5 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Độ tin cậy thang đo được đánh giá thông qua 3 chỉ số: + Hệ số Cronbach’s Alpha. Đã có riếng 1 seri nói về cái này rồi, các bạn đọc lại phần trước, link: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan + Độ tin cậy tổng hợp (CR), phương sai rút trích trung bình (AVE) Thang đo được đánh giá […]

Khái niệm biến tiềm ẩn

This entry is part 3 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Biến tiềm ẩn là các biến đại diện cho 1 khái niệm nào đó nhưng không được đo lường trực tiếp (các biến được đo lường trực tiếp gọi là biến quan sat được kỹ hiệu là hình chữ nhật và có cột dữ liệu tương ứng trong file data) Biến tiềm ẩn được ký […]

Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình

This entry is part 2 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Để đánh giá độ tương thích của mô hình và dữ liệu ta dùng các chỉ số trong mục model fit. Các chỉ số này có thể được xem đầy đủ ở output. Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the original content in the context […]

Viết phương trình hồi quy từ Amos

This entry is part 9 of 10 in the series Sử dụng AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Chạy mô hình trên Amos

This entry is part 7 of 10 in the series Sử dụng AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Xem xét vai trò biến trung gian với plug-in Indirect Effect trên Amos

This entry is part 8 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Trước tiên các bạn cần cài đặt amos 24 trở lên và plugin của nó sẵn. Xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/series/cai-dat-phan-mem Bước 1 Vẽ mô hình trên AMOS. Nhớ set file data tương ứng Bước 2 Tải file sau về: https://drive.google.com/file/d/1tOxw6TzsBv9geOyEhHWsJzaxqO9NwRze/view Bước 3 Mở mô hình lên. Nhìn góc dưới bên trái có dòng chữ “Not […]

Thay đổi giới hạn đường bao đồ thị

This entry is part 5 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]