Relative Content

Author Archive for admin0

Thực hành phân cụm K-means

This entry is part 4 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Thao tác trên SPSS Tiếp tục với bộ dữ liệu Player2019.sav Tại cửa số K- means +(1) đưa tất cả các biến sử dụng để phân cụm vào. Lưu ý phần mềm không nhận các biến phân loại, do đó nếu có biến phân loại các bạn chuyển nó thành biến giả trước nhé +(2) […]

Thực hành two-step cluster trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân cụm 2 bước (two-step cluster)

This entry is part 3 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Đây là thủ tục phân cụm đơn giản nhất trên SPSS nên sẽ được giới thiệu đầu tiên Thao tác trên SPSS Bắt đầu với bộ dữ liệu bank cluster.sav gồm 5 biến số score 1-5 là các biến liên tục và biến phân loại City (=1 nếu ở thành phố, =0 nếu khác) Quy […]

Phân cụm và các phương pháp phân cụm

This entry is part 2 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Mở đầu Trong các bài toán trước đây chúng có 1 dạng thức chung đó là có biến độc lập và biến phụ thuộc. Bằng 1 cách nào đó chúng ta tìm cách biểu diễn mối quan hệ ấy, sau đó nhằm dự đoán biến phụ thuộc theo các biến độc lập (biến giải thích) […]

Một số bài dùng mô hình logistic hay gặp

This entry is part 10 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết này chưa có nội dung   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email […]

Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục

This entry is part 3 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết mình hoạ các thao tác và phân tích cơ bản mô hình hồi quy nhị phân trên SPSS Sử dụng bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về các bạn xem ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bo-du-lieu-ve-chi-so-hanh-phuc-nam-2019 Một số biến số trong tệp data Xep_hang: Xếp […]

Hiện tượng bỏ sót biến quan trọng trong mô hình

This entry is part 19 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Nhìn chung đây là 1 vấn đề khá đau đầu. Hiện tượng thiếu biến quan trọng trong mô hình nghe có vẻ khá trìu tượng vì hình như mô hình lức nào cũng “thiếu biến” thôi. Mỗ hình có tiến tới việc đầy đủ biến nếu R^2 càng tiến tới 1. Nhìn chung 1 mô […]

Hiện tượng thừa biến

This entry is part 18 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Khắc phục phương sai sai số thay đổi

This entry is part 15 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]