Relative Content

Author Archive for admin0

Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS

This entry is part 8 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Sau đây là cách tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Ở đây mặc định phần mềm đã để chế độ tính hệ số tương quan […]

Tỷ số tương quan

This entry is part 4 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Tỷ số tương quan η là chỉ tiêu đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến, được tính theo công thức sau: Tính chất: Tỷ số tương quan nằm trong khoảng [0,1]. η = 0: Không có mối liên hệ tương quan phi tuyến. η = 1: Mối liên […]

Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc Correlation là gì? Để thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến là “mạnh” hay “yếu”, chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance. Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến X và Y được tính […]

Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance). Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y covariance của X, Y được […]

Tổng kết về phân tích EFA

This entry is part 18 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Hi vọng qua loạt bài viết vừa qua các bạn có thể nắm vững và chủ động thực hiện phân tích EFA. Dù có thể trình bày khác nhau nhưng với 1 bài chạy EFA các bạn cố gắng thể hiện được các tiêu chí sau (có thể không đúng  thứ tự kết quả trên […]