Relative Content

Author Archive for admin0

Tự học SPSS khó hay dễ | Hướng dẫn sử dụng spss

Tự học SPSS hoàn toàn dễ dạng các bạn ạ! Hiện tại trên mạng có rất nhiều tài liệu, video minh hoạ hướng dẫn các bạn xử lý số hiệu trên SPSS. Tuy nhiên  các dạng tài liệu đó có 1 số nhược điểm như sau + Cực kỳ khó cập nhật và sửa cảc […]

Hướng dẫn sử dụng SPSS tất cả các phiên bản

Mở đầu Tại thời điểm tháng 12/2021 website đã cập nhật trên 250 bài viết liên quan đến việc xử lý dữ liệu trên phần mềm SPSS/ AMOS. So với tháng 9.2021 thì trung bình mỗi ngày website cập nhật 01 bài viết mới. Các bài viết thiên về thực hành các phần mềm này […]

Đọc thêm: Chạy EFA chung hay riêng

This entry is part 25 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Hôm qua có 1 bạn hỏi mình hai câu hỏi + Chạy EFA chung cho biến độc lập và biến phụ thuộc có được không + Các thông số vẫn y như chạy riêng cho biến độc lập đc ko Mình có hỏi lại 2 câu hỏi và nhận được câu trả lời như sau […]

Cronbach Alpha SPSS

Độ tin cậy của thang đo và hệ số Cronbach’s Alpha Đây là hệ só được Cronbach phát triển vào năm 1951 từ các nghiên cứu trước đó, được kỹ hiệu là α (thế nên mới tên là cronbach’s alpha) nhằm đo lường tính nhất quán bến trong 1 thang đo. Tức là xem xét […]

Phân tích biến điều tiết liên tục trên SmartPLS

This entry is part 17 of 22 in the series SMART PLS

Mô hình hoá biến điều tiết Xét mô hình có mối quan hệ chính là X tác đông lên Y và có biến điều tiết M liên tục tác động điều tiết mối quan hệ đó thì các giả thuyết có thể được mô hình hoá trong mô hình sau Ngoài ra các mối quan […]

Đưa kết quả Independent sample t test vào bài viết

Đây là kiểm định so sánh trung bình 2 mẫu độc lập phổ biến nhất. Với biến phụ thuộc liên tục và cỡ mẫu của mối nhóm trên 30 thì ta có thể dùng ngay bài kiểm tra này mà không quan tâm tính phân phối chuẩn của biến phụ thuộc trong từng nhóm. Trong […]

Viết kết quả phân tích hồi quy tuyến tính

This entry is part 19 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Bài viết này cung cấp cho các bạn lời văn để phân tích hồi quy tuyến tínhtrong bài, có thể tạm coi là văn mẫu mà Hỗ trợ Nghiên cứu dành cho khách hàng của mình. Các phân tích hồi quy khá rộng, tuy nhiên các bạn có thể dựa vào các phân tích này […]