Biến điều tiết trong hồi quy nhị phân

This entry is part 9 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Cập nhật: 13/09/2023 bởi admin0

Cách xử lý các loại biến này tương tự như trong hồi quy tuyến tính. Vì vậy ở đây mình không trình bày lại mà các bạn tìm hiểu qua các bài ở đây nhé: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet

Series Navigation<< Vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy logisticMột số bài dùng mô hình logistic hay gặp >>