Biến trung gian

This entry is part 5 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 12/03/2022 bởi admin0

Kiểm tra Sobel, Aroian và Goodman

Nếu trong một mô hình xảy ra đồng thời 2 mối quan hệ A tác động đến B và B lại tác động lên C thì B được coi là 1 biến trung gian tác trong quá trình tác động của A lên C

Tất nhiên trong quá trình nghiên cứu mô hình ta có thể có hoặc không xét đến quan hệ trung gian này. Ta cũng có thể xét hoặc không xét đến mối quan hệ trực tiếp giữa A với C

Bài tiếp theo chúng ta sẽ xem xét việc đánh giá tác đông trung gian bằng Kiểm định Sobel

Series Navigation<< Phân tích biến điều tiết trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. HayesKiểm định Sobel >>