Cách đọc kết quả SmartPLS

This entry is part 2 of 24 in the series SMART PLS

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Smartpls là gì

SmartPLS là một phần mềm có giao diện người dùng đồ họa để mô hình hóa phương trình cấu trúc (structural equation modeling -SEM) dựa trên phương sai  bằng cách sử dụng phương pháp mô hình hóa đường dẫn một phần bình phương nhỏ nhất (partial least squares-PLS) . Người dùng có thể ước tính mô hình với dữ liệu của họ bằng cách sử dụng PLS-SEM cơ bản, PLS-SEM có trọng số (WPLS), PLS-SEM nhất quán (PLSc-SEM) và hồi quy tổng số các thuật toán. Phần mềm tính toán các tiêu chí đánh giá kết quả tiêu chuẩn (ví dụ: đối với mô hình đo lường kết quả (formative measurement models) và định dạng và mô hình cấu trúc ( structural model ), bao gồm tiêu chí HTMT, kiểm tra ý nghĩa dựa trên bootstrap, PLSp Dự đoán và mức độ phù hợp) và nó hỗ trợ các phân tích thống kê bổ sung (ví dụ: phân tích tetrad xác nhận, mô hình bậc cao hơn, phân tích bản đồ hiệu suất quan trọng, phân đoạn lớp tiềm ẩn, dàn xếp, kiểm duyệt, đánh giá bất biến đo lường, phân tích đa nhóm).

Học smart pls bắt đầu từ đâu

Quá đơn giản. Ở đây chúng tôi có lợt bài viết giúp các bạn tự tin và chủ động xử lý 99% bài Smart PLS của minh. Đường link: https://ungdung.hotronghiencuu.com/giao-trinh-phan-tich-smartpls-huong-dan-chi-tiet

Dưới đây là một số ít vấn đề các bạn hay quan tâm và hỏi nhiều nên mình xin trích trả lời 1 số ý và hướng  các bạn tới bài viết mang nội dung cung cấp thống tin hiều hơn

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Mô hình đo lường là gì?

Đây là một thuật ngũ thường được sử dụng để nhắc đến mô hình đo lường các biến tiềm ẩn 

Có 2 dạng biến tiềm ẩn bậc 1 đó là

+ Mô hình đo lường kết quả: https://ungdung.hotronghiencuu.com/danh-gia-mo-hinh-do-luong-ket-qua-tren-smartpls

+ Mô hình đo lường nguyên nhân: https://ungdung.hotronghiencuu.com/danh-gia-mo-hinh-do-luong-nguyen-nhan

Từ 2 dạng trên tạo thành 4 dạng biến tiềm ẩn bậc 2, được chúng tôi đề cập tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/xu-ly-mo-hinh-co-bien-tiem-an-bac-cao

Các phân tích hay gặp trên smart pls

+ Model Fit SmartPLS, để đánh giá độ phù hợp của mô hình: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-mo-hinh-pls-sem-tren-smartpls#Model_Fit_Do_phu_hop_cua_mo_hinh

+ Outer Loading trên smartpls chính là hệ số tải (ngoài) của đường dẫn từ các biến tiềm ẩn ra các biến chỉ báo kết quả thường dùng trong việc đánh giá tính hội tự: https://ungdung.hotronghiencuu.com/danh-gia-mo-hinh-do-luong-ket-qua-tren-smartpls/3#Danh_gia_tinh_hoi_tu_Convergent_Validity

+ Hệ số đường dẫn (Path coefficients) là hệ số hồi quy giữa các biến tiềm ẩn với nhau, chính là các giả thuyết cần kiểm chứng. Smart PLS báo các các hẹ so ĐÃ CHUẨN HOÁ. Chi tiết các phân tích xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-mo-hinh-pls-sem-tren-smartpls/4#Kiem_dinh_khoang_tin_cay_va_y_nghia_cua_cac_he_so_hoi_quy_trong_mo_hinh

Series Navigation<< Giáo trình phân tích SmartPLS. Hướng dẫn chi tiếtCác thao tác cơ bản với Project trên Smart PLS >>