Relative Content

Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu

Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như biến hoà giải, biến giàn […]

Thang đo đa hướng trong nghiên cứu

This entry is part 2 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Khái niệm Như tên gọi của nó, một thang đo dùng để đo lường nhiều yếu tố, nhiều khái niệm có tính chất khác nhau (thứ nguyên) thì được gọi là một THANG ĐO ĐA HƯỚNG Đây là thang đo phổ biến trong các nghiên cứu, marketing, nghiên cứu xã hội,……. được lựa chọn sao […]

Độ tin cậy của thang đo

This entry is part 3 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Độ tin cậy của thang đo là gì? Đơn giản thôi, đó là trị số đo lường mức độ đồng nhất của các biến quan sát thành phần nếu ta xếp chúng vào chung 1 thang đo (cho rằng chúng cùng phản ánh 1 biến tiềm ẩn nào đó/ cùng phản ảnh một khái niệm […]

Biến tiềm ẩn

This entry is part 2 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Các bạn hẳn đã quen thuộc với khái niệm “Biến quan sát” là các biến có thể đo lường được, và thông tin được ghi chép ngay vào bảng dữ liệu mà chúng ta có Vậy “biến tiềm ẩn” là gì? Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You […]