Đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và phân biệt của các thang đo

This entry is part 24 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Các bạn thường thấy các đánh giá này trong phân tích CFA hay trong SEM. Tuy nhiên có thể các bạn không biết rằng các thủ tục vẫn chạy với mục đích hiệu chỉnh để thang đo đạt được các tính chất trên. Đây chính là việc đánh giá chất lượng của một thang đo (mô hình đo lường kết quả) hoặc hiểu chỉnh để được mô hình tốt, tức là các tính chất: Độ tin cậy, Hội tụ và phân biệt. Tất nhiên khi đưa lên AMOS hay Smart PLS thì chúng đã được tích hợp để tính ra 1 số chỉ số nhanh chóng giúp ta đánh giá, tuy nhiên chưa cần dùng đến chúng ta vấn có khả năng đánh giá được phần nào các tính chất ấy

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?