Điều khoản chung về việc sử dụng tài liệu

Cập nhật: 19/09/2021 bởi admin0

1 Khi bạn truy cập và đọc tài liệu tại website này nghĩa là các bạn hoàn toàn đống ý với các điều khoản được nêu tại đây
2 Các nội dung trong điều khoản này có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
3 Nội dung gồm 2 phần miễn phí và có phí. Với các nội dung nâng cao các bạn vui lòng trả phí để xem.
4 Các nội dung trong gói có phí vẫn có thể có một phần miễn phí. Nội dung trong các gói cao cấp hơn có thể vẫn chứa nội dung của gói thấp cấp hơn
5 Bài viết có thể kèm hoặc không kèm dữ liệu minh hoạ.
6 Nội dung tài liệu được update liên tục tương ứng với tất cả các gói.
7 Trước khi mua gói trả phí, bạn có thể liên hệ trước với chúng tôi để biết bài viết đó thuộc gói nào.
8 Phí các gói được tính vào thời điểm đăng ký hoặc gia hạn. Khi chúng tôi thay đổi giá các bạn đã mua gói vẫn sửa dụng bình thường.
9 Trong thời gian tài khoản còn hiệu lực bạn có thể gia hạn hoặc nâng cấp bất cứ lúc nào.
10 Khi hết thời hạn, chúng tôi có thể xoá hoặc không xoá tài khoản của bạn để tiết kiệm tài nguyên cho website. Khi xoá tài khoản, nếu bạn muốn tiếp tục đọc tài liệu có phí chúng tôi sẽ đăng ký tài khoản khác cho bạn.
11 Một tài khoản không hạn chế thiết bị đăng nhập nhưng chỉ đăng nhập được trên 1 thiết bị trong một thời điểm. Nghĩa là nếu bạn đăng đăng nhập trên máy tính và đăng nhập tiếp trên điện thoại thì tài khoản trên máy tính sẽ bại đăng xuất.
12 Các thắc mặc được gửi qua email chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi. Nhưng đây không phải nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi.
13 Nội dung các bài viết trên website là các kiến thức và quan điểm cá nhân của tác giả. Nó có thể không nhận được sự đồng thuận của mọi người.
14 Nội dung có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
15 Tài liệu là sản phẩm kỹ thuât số, không thể được tải về. Tất nhiên các bạn có quyền chụp màn hình,…. để làm tài liệu riêng cho cá nhân nếu bạn muốn lưu trữ tài liệu khi gói của bạn kết thúc (sẽ không đọc được nội dung có thu phí update).
16 Các khoản phí mua quyền đọc tài liệu là không thể hoàn lại.
17 Tài khoản bạn có thể cho bất kỳ ai sử dụng.
18 Hiện tại chúng tôi chỉ có một kênh hỗ trợ giải đáp thắc mắc của bạn đọc trả phí qua email giaidapspss@gmail.com
19 Chúng tôi chỉ hỗ trợ khi nhận được yêu cầu từ email đã đăng ký.
20 Bạn có thể chụp lại trang này làm căn cứ giải quyêt tranh chấp trong email đăng ký. Xem cách đăng ký tài khoản: https://ungdung.hotronghiencuu.com/register
Nội dung được cập nhật lần cuối ngày 19.9.2021