Độ tin cậy của thang đo cronbach’s alpha trên SPSS

This entry is part 1 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach Alpha

Chúng ta thường thấy các bạn tìm từ khóa cách chạy cronbach’s alpha trong spss. Tuy nhiên trong loạt bài viết này trên website của hỗ trợ nghiên cứu sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức hóa chi tiết và đầy đủ không chỉ là cách chạy cronbach’s alpha trên spss, ý nghĩa hệ số Cronbach’s alpha mà còn là các khái niệm công thức tính thủ công ứng dụng của nó cũng như cách khắc phục các kết quả xấu thường xảy ra trên thực tế

>>> Theo dõi nội dung loạt bài viết về phân tích độ tin cậy Cronbachs’ alpha

Dưới đây là một số toám tắt về các nội dung mà các bạn hay quan tâm nhiều

Xem thêm về cách tự học SPSS bằng website này sao cho hiệu quả

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Lý thuyết về Cronbach Alpha

Nếu để hiểu rõ ý tưởng của phân tích này, và cũng để trả lời câu hỏi Cronbach Alpha la gì thì bạn có thể bắt đầu từ bài viết này:https://ungdung.hotronghiencuu.com/do-tin-cay-cua-thang-do

Còn để xem các luận văn người ta viết như thế nào thì các bạn có thể chuyển đến chuyên mục sau (chọn các bài có chạy cronbachs’alpha) và tìm đến phần lý thuyết phân tích hoăc trình bàu kết quả Cronbach alpha: https://ungdung.hotronghiencuu.com/luan-van-mau-tham-khao

Cách tính hệ số Cronbach Alpha

Nếu bạn cần biết công thức tính toán, có thể thực hiện một cạch thủ công việc tính toán kết quả thống kê Cronbach’s Alpha khi không có máy tính hoặc đơn giản là được thể hiện đam mê tính toán thì đây là bài viết dành cho bạn: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan

Hoặc bài viết này: https://www.hotronghiencuu.com/2018/07/cong-thuc-tinh-he-so-cronbachs-alpha-va-cach-tinh-thu-cong.html

Cách chạy Cronbach Alpha trong SPSS

Đây là phần mà các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất, chính là việc tính toán nó và nhiều chỉ số liên quạn cũng như cách đọc kết quả và hiệu chỉnh kết quả. Nội dung này chiếm đa số thời lượng sesies và sẽ được bắt đầu từ bài viết này: https://ungdung.hotronghiencuu.com/thuc-hanh-kiem-tra-he-so-he-so-cronbachs-alpha-tren-spss

Series NavigationMở đầu về thang đo và phân loại thang đo >>