Đọc kết quả mô hình SEM

This entry is part 11 of 23 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 09/02/2024 bởi admin0

Kết quả của mô hình SEM thì cũng như kết quả của một mô hình thông thường trên AMOS, các bạn có thể xem lại bài viết sau: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cac-chi-so-tren-output-amos

Tuy nhiên với SEM thì mình có một số ý chính muốn nhắc lại như sau

Tại đề mục nào thì cột Estimate (ước lượng) chính là giá trị tương ứng của đề mục đó.

Với 1 mô hình cần xét, ta chỉ cần trích dẫn các một quan hệ trọng yếu mà ta đang quan tâm, ví dụ với mô hình sau

Ta sẽ quan tâm và trích các kết quả hồi quy của phần khoanh đỏ. Thực ra các phần khác các bạn không cần quan tâm cũng không sai nếu các bạn đã thực hiện phân tích CFA trước đó, vì phần còn lại gấn như giống hệt trong mô hình CFA

Taị mục Regression Weights

+ Estimate chính là hệ số hôi quy, tương ứng với B trên SPSS. Hệ số này cho biết chiều hướng tác đông của biến độc lập lên biến phụ thuộc

+ Hệ số hồi quy chuẩn hoá, tương ứng với Beta xem ở mục tiếp theo, ngay bên dưới Standardized Regression Weights. Nếu không thấy nó thì cài đặt lại Output rồi nhấn tính toán lại. Xem lại bài viết: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cai-dat-output-tren-amos

+ S.E là sai số chuẩn, như trên SPSS, chính là Standard error hay std.error

+ C.R tương ứng chính là t trên SPSS. t=CR= b/SE

+ P là p-value, tương ứng giá trị sig trên SPSS. sig < mức ý nghĩa (ví dụ 5%, 10%- tuỳ bạn đang chọn) thì ta cho răng hệ số tương ứng có ý nghĩa thống kê

+ Nếu muốn viết 1 phương trình hồi quy tường minh các bạn viết như bình thường trên SPSS, có thể xem lại bài viết sau: https://ungdung.hotronghiencuu.com/viet-phuong-trinh-hoi-quy-tu-amos

Phía trên là các chỉ số cơ bản trong kết quả hồi quy của SEM. Các chỉ số khác các bạn có thể tự tìm hiểu hoặc đọc thêm 1 số bài viết khác (nếu chúng tôi đề cập)

 

Series Navigation<< Hiệu chỉnh mô hình CFAThực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản >>