Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -2

This entry is part 4 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Câu hỏi

Câu hỏi 2.1: Khi nào tôi nên phân tích Cronbach's Alpha

Câu hỏi 2.1: Phân tích Cronbach’s Alpha trước hay EFA trước?

Câu hỏi 2.3: Một thang đo mà các đáp an rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach's alpha vẫn không đạt?

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2