Giải đáp phân tích EFA – 1

This entry is part 5 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trước hết nếu các bạn đang quan tâm đến những vấn đề này thì xem các link tương ứng sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

các câu hỏi tiếp theo

Câu hỏi 1.1: Chọn phép xoay và phép trích như thế nào?

Câu hỏi 1.2: Cùng 1 bộ data có thể chạy EFA ra nhiều kết quả khác nhau hay không?

Câu hỏi 1.3: Các kết quả khác nhau từ một bộ dữ liệu có phải là điều nghiêm trọng?

Câu hỏi 1.4: Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không?

Câu hỏi 1.5: Cronbach's Alpha và EFA thì chạy cái nào trước, cái nào sau mới đúng?

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?