Giải đáp về so sánh giá trị trung bình (t test/ one-way ANOVA) -1

This entry is part 6 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Các câu hỏi được giải đáp ở đây

Câu hỏi 1.1: Khi nào dùng independent sample t test và khi nào dùng one way anova

Câu hỏi 1.2: Dùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)

Câu hỏi 1.3: Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?

Câu hỏi 1.4: Có cần thực hiện nhiều kiểm định sâu mỗi loại trong one way anova không

Câu hỏi 1.5: Hiện tượng kiểm đinh ở bảng ANOVA và kiểm định sâu mâu thuẫn. Ví dụ bảng anova cho sig =0.000<0.05 Nhưng kiểm định sâu thì không thấy cặp nào khác biệt

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?