Giải đáp về so sánh giá trị trung bình (t test/ one-way ANOVA) -2

This entry is part 7 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Các câu hỏi

Câu hỏi 2.1: Hiện tương không trả về kết của của bài Robust tests (thống kê Welch hay Brown-Forsythe không  hiển thị)

Câu hỏi 2.2: Hiên tượng không trả về bài kiểm tra Post Hoc

Câu hỏi 2.3: Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?