Giáo trình phân tích SmartPLS. Hướng dẫn chi tiết

This entry is part 1 of 24 in the series SMART PLS

Cập nhật: 13/11/2023 bởi admin0

Tại thời điểm tháng 11.2021 nhóm chúng tôi đang tăng tốc hoàn thiện loat bài về PLS SEM.

Các bài viết thuộc các chủ đề sau

+ Thao tác cơ bản với mô hình

+ Đánh giá mô hình tuyến tính cấu trúc

+ Biến điều tiết, biến trung gian

Chúc các bạn tìm thấy các thông tin hữu ích

Series NavigationCách đọc kết quả SmartPLS >>