Đọc thêm: Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 18 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Bài viết này giúp giải đáp câu hỏi tương quan biến tổng là gì

Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì?

C:\Users\lp\Pictures\CA1.PNG

Trong hình trên hệ số tương quan biến-tổng của IMQ1 LÀ 0.813. Đay chính là hệ số tương quan pearson của biến IMQ1 với tổng của 4 biến quan sát còn lại trong thang đo (IMQ2+IQ3+IMQ4+IMQ5)

Hệ số này cho biết mức độ tương quan chặt chẽ của 1 biến quan sát với các biến còn lại trong thang đo.

Ứng dụng của hệ số tương quan biến tổng là giúp nhà nghiên cứu giữ hay loại 1 biến quan sát khỏi thang đo.

Cronbach’s alpha không cho biết cần loại bỏ và giữ lại biến nào nên ngoài hệ số Cronbach’s alpha, người ta còn quan tâm đến hệ số tương quan biến tổng (iterm – total correlation), những biến có tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại bỏ. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang cho rằng việc quyết định loại bỏ hay giữ một biến quan sát không đơn thuần dựa trên con số thống kê mà còn phải xem xét giá trị nội dung của khái niệm. Nếu thang đo đáp ứng Cronbach’s alpha mà việc loại bỏ biến có tương quan biến tổng < 0,3 gây ra vi phạm giá trị nội dung (các biến còn lại không bao phủ đầy đủ nội hàm của khái niệm) thì không nên loại biến đó.

Để tham khảo nhiều phân tích mẫu về Cronbach’s alpha trong các luận văn các bạn có thể chuyển đến chương Phương pháp nghiên cứu để xem lý thuyết hoặc Kết quả nghiên cứu để xem kết quả tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/luan-van-mau-tham-khao

Xem thêm : Dịch vụ SPSS

Series Navigation<< Đọc thêm: Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết của hệ số Cronbach’s AlphaVăn mẫu: Lý thuyết phân tích Cronbach’s Alpha >>