Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 10/09/2023 bởi admin0

Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập

Bạn cứ hiểu đơn giản “HỒI QUY” là quy kết về 1 cái gì đó, ở đây chính là mối quan hệ giữa 1 biến phụ thuộc với các biến độc lập

Một số tên gọi khác của biến phụ thuộc và biến độc lập như sau:

Biến phụ thuộc: biến được giải thích, biến được dự báo, biến được hồi quy, biến phản ứng, biến nội sinh.

Biến độc lập: biến giải thích, biến dự báo, biến hồi quy, biến tác nhân hay biến kiểm soát, biến ngoại sinh

Series Navigation<< Giới thiệu loạt bài viết về Hồi quy tuyến tính trên SPSSMô hình hồi quy đơn biến và đa biến >>

Trang: 1 2 3 4 5