Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không?

This entry is part 16 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không?

Trả lời:Không cần thiết. Tất nhiên bạn có thể chạy đế kiểm tra mức độ bào toàn thông tin giữ đưỡc trên trục đó (phương sai trích)

NHƯNG XIN LƯU Ý NHƯ SAU

Việc có chạy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý tưởng và phương pháp phân tích của bạn.

Thông thường bạn chạy lại thì các nhận tố đã được tạo ra sẽ vẫn hộ tự về 1 nhân tố nhưng phương sai trích của các factor nhiều biến quan sát có thể không đảm bảo <50%.

+ Nếu bên trên bạn có nêu đến tiêu chí là phương sai trich trung bình của mỗi nhóm cấn > 50% (ví dụ các bài phan tích CFA hay gặp) thì đương nhiên bạn cần test

+ Nếu bên dưới có 1 phân tích trùng lặp (chạy CFA bằng AMOS chảng hạn) thì có thể bỏ qua

+ Không đả động gì đến các tiêu chuẩn của phân tích EFA cho các đơn nhân tố thì hãy bỏ qua.

 

Series Navigation<< Chạy EFA ra các kết quả khác nhau từ một bộ dữ liệu có vấn đề gì không?Hiện tượng biến quan sát nhảy lung tung khi phân tích EFA >>