Mean centering một biến

This entry is part 8 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 15/09/2023 bởi admin0

Để thực hiện kỹ t huật này bạn có thể tham khảo bài viết này, chúng tối đã có đề cập trước đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet/4

Tuy nhiên nếu bạn ngại phương pháp này vì sợ sai số trong việc tính giá trị trung bình thì bạn có 2 cách khác để thực hiện

Cách 1: Đưa lên excel đặt tính, sau khi tính xong thì copy- paste lại spss. Nếu các bạn thực hiện sửa dữ liệu liên tục thì nên dùng cách này

Cách 2:  ta thực hiện trên SPSS theo hướng dẫn sau

Giả sử ta có 1 biến X như trong bộ data mẫu

Bước 1: Tạo thêm 1 cột giá trị trung bình của X, tên là mean_X

Đưa biến X vào như hình và nhấn OK

Như vậy ta đã có 1 cột trung bình của X

Bước 2: Tính cột biến được centering

Cái này thì quá đơn giản rồi. Giả sử biến cần tạo đặt tên là y, ta thực hiện như sau

Tạo biến mới y=x-x_mean

Nhấn OK

Kết quả thu được là 1 cột biến trên file data

Ta sử dụng biến này cho các tính toán tiếp theo (nếu có). Nhớ lưu file data thường xuyên, tránh sự cố mất dữ liệu nhé.

 

Series Navigation<< Đưa output SPSS vào bài viết