Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không?

This entry is part 5 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 15/11/2023 bởi admin0

Câu hỏi: Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không?

Trả lời:

Rất nhiều bạn có đặt câu hỏi này và cũng có rất nhiều giáo viên khá máy móc khi sẽ yêu cầu loại biến trong trương hợp này. Tuy nhiên đây hoàn toàn là 1 quyết định chủ quan, và dưới đây là lời khuyên cho bạn.

Không nên loại khi

+ Đây là 1 biến quan sat quan trọng

+ Loại biến này làm tăng alpha nhưng tăng không đáng kể

+ Tương quan biến- tổng vẫn rất tốt

+ Phân tích cronbach alpha thực hiện sau phần tích EFA

Nên loại khi

+ Loại biến làm alpha khác biết đáng kể

+ Tương quan biến- tổng quá thấp (khoảng 0.3 đến 0.4 thôi)

+ Phân tích này là sơ bộ (phân tích đầu tiên), đằng sau sẽ chạy thêm EFA, CFA chẳng hạn

Series Navigation<< Cách chuyển dữ liệu từ file SPSS lên ExcelCronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào? >>