Giới thiệu nội dung loạt bài về phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 10/11/2023 bởi admin0

AMOS là phần mềm thống kê , là một mô-đun SPSS được bổ sung và được sử dụng đặc biệt để lập mô hình phương trình cấu trúc , phân tích đường dẫn và phân tích nhân tố khẳng định . Nó còn được gọi là phần mềm phân tích hiệp phương sai hoặc mô hình nhân quả. AMOS là một chương trình trực quan để lập mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Trong AMOS, chúng ta có thể vẽ các mô hình bằng đồ thị bằng các công cụ vẽ đơn giản

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Loạt bài này đề cập 1 số nội dung cơ bản về phần mềm này, làm tiền đề để các bạn bước vào xử lý mô hinh SEM

+ Làm quen với giao diện của phần mềm

+ Làm quen với các thành phần trong mô hình: Biến tiềm ẩn, biến quan sat, đường hồi quy, hiệp phương sai,…

+ Làm quen với các chức năng của phần mềm: sửa dụng thanh công cụ, panel, plug-in,…

+ Thực hành vẽ được các mô hình từ cơ bản đến phức tạp (ưu tiên vẽ đúng trước, vẽ đẹp sau)

+ Chạy mô hình hồii quy cơ bản

+ Đọc kết quả từ phần mềm, viết phương trình hồi quy cơ bản

Xem hướng dẫn cái amos tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/huong-dan-cai-dat-amos-bang-hinh-anh

Kết thúc phần này chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình SEM dưới sự hỗ trợ của AMOS: https://ungdung.hotronghiencuu.com/mo-hinh-sem

Series NavigationGiao diện phần mềm AMOS và các công cụ cơ bản >>