Phân tích biến trung gian trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. Hayes

This entry is part 14 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 15/09/2023 bởi admin0

Thêm một lựa chọn cho các bạn phân tích tác động của biến trung gian bằng phần mềm SPSS

Cách cài đặt PROCESS macro By Andrew F. Hayes trên SPSS22 các bạn xem lại tại đây nhé: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-bien-dieu-tiet-tren-spss-bang-process-macro-by-andrew-f-hayes

Xét mô hình hồi quy với

+ Biến phụ thuộc là Y

+ Biến độc lập: X1, X2, X3, X4, X5 và M

+ Biến trung gian M trong quan hệ X1 với Y

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Phân tích biến trung gian trên SPSS bằng PROCESS trên SPSS

Bước 1: Khởi động Process và đưa các biến vào như hình

Chú ý rằng:

+ Tại vị trí số 1 Model number chọn 4

+ Tại vị trí số 2 bạn có thể đưa các biến độc lập khác vào mô hình hay không đưa cũng được. Tất nhiên làm cách nào thì trình bày kết quả theo cách làm đó

Bước 2: Tại mục Options chọn mức ý nghĩa muốn test, thường là 0.05 (phần mềm để mặc định là 0.1)

+ Các lựa chọn nâng cao khác trong mục Options mình không đề cập tại đây

Bước 3: Cuối cùng nhấn Continuce và OK để xem kết quả

Đọc kết quả

Tìm đến dòng Indirect effect(s) of X on Y, ở gần cuối cùng luôn

+ Phần Effect cho biết hệ số tác động qua biến trung gian M. Nếu nó cùng dấu với hệ số hồi quy của X1 thì biến trung gian này gia tăng tác độc của X1. Ngược lại nó triệt tiêu tác động của X1 lên Y

+ Nếu khoảng (BootLLCI BootULCI) không chứa số 0 như hình thì ta có thể nói hệ số này thực sự khác 0 (có ý nghĩa thống kê)- tức là có tồn tại mối quan hệ tác động qua biến trung gian này. Ngược lại giả sử nó chứa điểm 0 thì ta nói hệ số này không có ý nghĩa thống kê- đồng nghĩa với việc không tồn tại quan hệ tác động qua biến trung gian này.

Xem thêm: Các gói dịch vụ SPSS

Series Navigation<< Tác động gián tiếp và tổng hợp trong các mô hình phức tạpXem xét vai trò biến trung gian với plug-in Indirect Effect trên Amos >>