Phân tích biệt số: Trường hợp biến phụ thuộc có nhiều (hơn 2) danh mục

This entry is part 5 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các thao tác đã đươc đề cập trong bài viết Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS sẽ không nhắc lại tại đây, các bạn có thể xem lại. Bài viết này tập trung hướng dẫn các bạn đọc kết quả từ phần mềm

Bài viết tiếp tục sử dụng bộ data happy2019 biet so.sav. Với ví dụ này biến phụ thuộc được lựa chọn sẽ là hanhphuc1 (chia thành 5 nhóm khác nhau 3-4-5-6-7). Thực tế đây là bộ dữ liệu dùng để phân tích hồi quy thứ bậc, tuy nhiên trường hợp này mình không giả định đây là các biến thứ bậc 3<4<5<6<7,nghĩa là nếu muốn thì hoàn toàn có thể đổi tên các nhóm đi/ đảo chỗ cho nhau mà không ảnh hưởng đến kết quả

Đây là bài phân tích kết quả tổng quát nên sẽ có nhiều điểm mới hơn so với bài phân tích trường hợp đặc biệt (biến phụ thuộc có 2 giá trị)

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3 4 5 6