Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)

This entry is part 3 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 20/03/2022 bởi admin0

Bắt đầu

Như cái tên của nó, phân tích nhân tố khám phá mục đích chính là khám phá ra các nhân tố (xu hướng chính) từ một tập hợp dữ liệu, đặc biệt là tập hợp chưa thể nhận biết xu hướng rõ ràng hoặc hoàn toàn chưa có định hướng nhận biết xu hướng của nó.

Điều này đặc biệt hữu ích  với các nghiên cứu hoàn toàn mới. Ví dụ nhu bạn nghĩ ra 30 câu hỏi về một sự vật, hiện tượng kinh tế nào đó, sau đó muốn nhóm chúng lại về các biến đo lường 1 só yếu tố chính thì đây chính là kỹ thuật giúp ích cho bạn.

Về mặt toán học đó là việc giảm bớt từ không gian n chiều xuống không gian k chiều với k<<n mà không làm thông tin bị suy biến quá nhiều, vừa dễ nghiên cứu vì ít biến lại vừa dễ nắm bắt xu hướng của dữ liệu.

Series Navigation<< Thang đo đa hướng trong nghiên cứuCác tiêu chuẩn phân tích nhân tố khám phá EFA trong luận văn ở Việt Nam >>

Trang: 1 2 3 4