Phân tích nhân tố khẳng định CFA

This entry is part 4 of 23 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 07/06/2024 bởi admin0

Phân tích nhân tố khẳng định CFA- Confirmatory Factor Analysis là một kỹ thuật trong họ phân tích nhân tố (Factor Analysis). Như cái tên của nó. Phân tích nhân tố khẳng định tức là khẳng định lại (Confirmatory= xác nhận) xem 1 thang đo (đơn hướng/ đa hướng) như mô hình thể hiện có thực sự chính xác/ đạt yêu cầu hay không (thoả mãn một số tính chất được nêu phía dưới)

Trên phần mềm SPSS-AMOS kỹ thuật này được phân tích bằng cách mượn một mô hình SEM đặc biệt, gọi là mô hình tới hạn. Kỹ thuật có thể được thực hiện với 1 biến tiềm ẩn, nhiều biến tiềm ẩn hoặc tất cả các biến tiềm ấn (mô hình tới hạn). Kỹ thuật này có thể được thực hiện đơn thuận với SPSS hoặc trên phân mềm khác, ví dụ SMART PLS.

Xêm thêm về phân tích CFA trên SPSS: https://ungdung.hotronghiencuu.com/danh-gia-ket-hop

Kết thúc quá trình này, nếu các tiêu chí của phàn tích CFA thoả mãn nghĩa là ta thu được 1 bộ thang đo đáng tin cậy, có thể dùng cho các phân tích tiếp theo (ví dụ SEM)

Trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đi qua  từng dạng nêu trên, từ dễ đến phức tạp hơn nhé! Các kỹ thuật được  mình hoạ trên SPSS AMOS kết hợp Excel.

Từ đây về sau mô hình phục vụ phân tích CFA trên AMOS mình tạm gọi là tắt là “mô hình CFA”. Mỗi dạng mô hình CFA ta sẽ cần xem xét một số tính chất sau, và các tính chất này cũng liên quan khá chặt chẽ đến nhau đó

Mô hình 1 biến tiềm ấn bậc 1 1 biến tiềm ẩn bậc 2 Nhiều biến tiềm ẩn bậc 1 Kết hợp biến tiềm ẩn bậc 1 và bậc 2
Model fit
Độ tin cậy của thang đo
Tính hội tụ
Tính phân biệt
Tính đơn nguyên
Series Navigation<< Khái niệm biến tiềm ẩnĐộ tin cậy của thang đo >>