Phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA

This entry is part 4 of 6 in the series Phân tích phương sai

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Giới thiệu

Đây là phép thử mở rộng cho kiểm định Paired Sample t test, thường sử dụng khi số mẫu nhiều hơn 2 (tất nhiên bằng 2 cũng vẫn được), tương tự One way anova mở rông cho Independent sample t test. Ví dụ so sánh sự hài lòng của khách hàng trong 4 tháng. Đây cũng là ví dụ sẽ sử dụng trong bài

Các giả định

Các giả định sẽ tương tự với Paired Sample t test

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3