Phân tích thành phần chính trên SPSS

This entry is part 7 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 10/03/2022 bởi admin0

Bài viết hướng dẫn thao tác thực hành phân tích thành phần chính PCA trên SPSS. Đây là phương pháp rất hay được dùng, tuy hiên do nó xuất hiện trong menu EFA của SPSS nên hay được gọi là phân tích EFA

Phân tích thành phần chính trên SPSS

Đây chưa phải là bài hướng dẫn chạy EFA phục vụ luận văn. Cách chạy EFA cho luận văn sẽ có ở 1 bài sau trong seri này.

Bài viết này có mục đích hướng dẫn sơ qua cách chạy để lấy ra 1 số chỉ số mà mình sẽ giải thích để các bạn hiểu cặn kẽ, các bạn có thể biết cách chạy và chạy luôn ra trên máy mình cho trực quan.

Thao tác cơ bản trên phần mềm

Bước 1: Analyze > Dimension Reduction > Factor

C:\Users\lp\Pictures\x1.PNG

Bước 2: Đưa các biến quan sat muốn phân tích vào

C:\Users\lp\Pictures\a1.PNG

Bước 3

Vào Descriptives chọn như hình rồi nhấn Continuce

C:\Users\lp\Pictures\1.PNG

Bước 4: Chọn phép trích

Tạm thời cứ để mặc đinh ở mục Extraction dùng phép trích Pricipal và số nhân tố dựa trên tiêu chuẩn eigenvalue >1

C:\Users\lp\Pictures\1.PNG

Bước 5: Chọn phép xoay Varimax.

Tại mục Rotation chọn như hình rồi nhấn Continuce

C:\Users\lp\Pictures\1.PNG

Cuối cùng là nhấn OK

Series Navigation<< Phương pháp phân tích thành phần chínhCác tiêu chí lựa chọn số nhân tố được trích xuất >>

Trang: 1 2