Phân tích Probit (Probit Analysis)

This entry is part 2 of 5 in the series Probit Analysis

Phân tích probit (Probit Analysis) là thích hợp nhất khi bạn muốn ước tính tác động của một hoặc nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc nhị thức, đặc biệt là trong việc thiết lập thử nghiệm phản ứng theo liều lượng.

Các bạn có thể coi đây là một phân tích mở rộng của hồi quy nhị phân.  Cấu trúc của bộ dữ liệu dùng để Phân tích probit cũng có khác biệt đôi chút khi chạy hồi quy nhị phân Binary Logistic, sẽ được chúng tôi đề cập trong ví dụ minh hoạ

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?