Relative Content

Blog Archives

Xử lý đồ thị trên SPSS và ứng dụng

This entry is part 1 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Cập nhật: 07/06/2024 bởi admin0 Đồ thị cho ta cái nhìn trực quan về dữ liệu. Đây là ứng dụng quan trọng nhất mà chúng tôi đề cập trong loạt bài viết này. Bằng cách sử dụng đồ thị bạn sẽ dễ dàng nhận định được các giả định như tính phân phối chuẩn của […]

Vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bên cạnh việc vẽ đồ thị trong quán trình thực hiện các thống kê khác bạn có thể vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu qua menu Graph như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân […]

Vẽ đồ thị từ output

This entry is part 4 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bạn cũng có thể vẽ đồ thị dựa trên 1 kết quả tính toán trước đó. Cách thực hiện như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  […]

Thay đổi giới hạn đường bao đồ thị

This entry is part 5 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]