Relative Content

Blog Archives

Biến tiềm ẩn

This entry is part 5 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 05/06/2024 bởi admin1 Các bạn hẳn đã quen thuộc với khái niệm “Biến quan sát” là các biến có thể đo lường được, và thông tin được ghi chép ngay vào bảng dữ liệu mà chúng ta có Vậy “biến tiềm ẩn” là gì? Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these […]